Kazık Çakılma Yöntemi

Binanın beton yapısının tamirinin mümkün olamadığı, beton çürümelerinin çok tehlikeli durumlara yol açabileceği söz konusu ise artık o binanın yıkımı düşünülmelidir. Bina yıkımı düzen gerektiren bir uygulamadır.

Kazık Çakılma Yöntemi

Çakma kazıklar çakma yöntemi ile inşa edilen kazıklar, düşey ve yatay yükleri taşımak amacı ile zemin içerisinde önceden sürekliliği gözlenebilen belirli kesite sahip rijit yapısal elamanların darbe, vibrasyon veya itme yöntemi ile yerleştirilm

Kazık Çakılma Yöntemi

17.10.2018

Çakma kazıklar çakma yöntemi ile inşa edilen kazıklar, düşey ve yatay yükleri taşımak amacı ile zemin içerisinde önceden sürekliliği gözlenebilen belirli kesite sahip rijit yapısal elamanların darbe, vibrasyon veya itme yöntemi ile yerleştirilmesi ile teşkil edilmektedir.